درپوش های سایز 28 میلیمتر

شرکت سینا کالای شمس انواع کپ انواع درپوشهای 28 میلیمتر بطریهای پت و شیشه و انواع درب های ساده و چایلد لاک ( قفل کودک ) و پلمپ دار و بدون پلمپ را تولید مینماید . این درپوشها جهت بسته بندی انواع دارو و اسانسهای گیاهی و شیمیایی و غیره استفاده میگردد

کپ 28 میلیمتر پلمپدار بطری شیشه

کپ 28 میلیمتر بطری شیشهاین درپوشها جهت بسته بندی بطریهای شیشه ای دارو و عرقیجات گیاهی و آبلیمو و مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی و موارد مشابه استفاده میگردد. از ویژگیهای این درپوش میتوان به سهولت در بسته شدن , آب بندی خوب و مقاومت در برابر ترکیدگی اشاره کرد.بیشتر...
برچسبها : درب شیشه, درب 28 شیشه, کپ 28 پلمپ دار شیشه, درپوش 28 پلمپ دار شیشه, درب آببند شیشه,


کپ 28 میلیمتر گازبند پلمپدار بطری شیشه

کپ 28 میلیمتر گازبند بطری شیشهاین درپوشها جهت بسته بندی بطریهای شیشه ای دارو و عرقیجات گیاهی و آبلیمو و مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی و موارد مشابه استفاده میگردد.این درپوشها همراه واشر فومی یا استاپر یا واشر فویل سیل قابل تولید میباشد از ویژگیهای این درپوش میتوان به سهولت در بسته شدن , آب بندی خوب و مقاومت در برابر ترکیدگی اشاره کرد.بیشتر...
برچسبها : درب شیشه, درب 28 شیشه, کپ پلمپدار شیشه, درب آببند شیشه, درب استاپردار, درپوش پلمپدار استاپرداری, درب 28 فویل سیل, استاپر 28, واشر فومی, فویل سیل, درپوش 28 با واشر فومی,


درپوش 28 میلیمتر پلملپدار شیشه با روانریز

درپوش 28 پلملپدار شیشه با روانریزاین درپوشها باکیفیت ترین نوع درپوش جهت بسته بندی بطریهای شیشه ای و پت حاوی دارو , مواد فرار یا شیمیایی میباشد . این درپوشها همراه روانریز مایعات قابل تولید میباشد. بیشتر...
برچسبها : درب و استاپر 28، کپ 28 پلمپدار آسانریز شیشه، آسان ریز 28، روانریز، کنترل مایع،


درپوش 28 میلیمتر پلملپدار بطری پت با روانریز

درپوش 28 میلیمتر پلملپدار بطری پت با روانریز این درپوشها باکیفیت ترین نوع درپوش جهت بسته بندی بطریهای پت حاوی دارو , مواد فرار یا شیمیایی میباشد . این درپوشها همراه روانریز مایعات قابل تولید میباشد. بیشتر...
برچسبها : درب و روانریز 28، کپ 28 پلمپدار آسانریز پت، آسان ریز 28، روانریز، کنترل مایع،


درپوش 28 پت قفل کودک با واشر فومی یا فویل سیل

درپوش 28 پت قفل کودک با واشر فومی یا فویل سیلاین درپوشها باکیفیت ترین نوع درپوش جهت بسته بندی بطریهای پت حاوی دارو , مواد فرار یا شیمیایی میباشد . این درپوشها همراه واشر فومی یا استاپر یا واشر فویل سیل قابل تولید میباشد. بیشتر...
برچسبها : کپ 28 قفل کودک، درب واشری قفل کودک، قفل کودک، قفل بچه، کپ چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چایلد لاک، چایلد پروف، کپ قفل بچه، کپ متادون، درب شربت تریاک، متادون،


درپوش شیشه 28 قفل کودک پلمپدار با روانریز یا واشر فومی یا فویل سیل

درپوش شیشه 28 قفل کودک پلمپدار با روانریز یا واشر فومی یا فویل سیلاین درپوشها باکیفیت ترین نوع درپوش جهت بسته بندی بطریهای شیشه ای و پت حاوی دارو , مواد فرار یا شیمیایی میباشد . این درپوشها همراه واشر فومی یا استاپر یا واشر فویل سیل قابل تولید میباشد. بیشتر...
برچسبها : کپ 28 قفل کودک، درب واشری قفل کودک، قفل کودک، قفل بچه، آسان ریز، روان ریز، کپ چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چایلد لاک، چایلد پروف، کپ قفل بچه، کپ متادون، درب شربت تریاک، متادون،