کپ های 18 میلیمتر

شرکت سینا کالای شمس انواع کپ و دراپر و کپ و استاپر مربوط به شیشه های قطره چکان را به صورت دربهای ساده و چایلد لاک ( قفل کودک ) و پلمپدار و بدون پلمپ را تولید مینماید . این درپوشها جهت بسته بندی انواع دارو و اسانسهای گیاهی و شیمیایی و غیره استفاده میگردد

کپ رینگی 18 میلیمتر عاج ریز و درشت

کپ رینگی 18 میلیمتر عاج ریز و درشت این درپوشها بدون دراپر و استاپر تولید میشوند و بوسیله یک رینگ داخل درپوش بطری را آببندی مینماید و این درب برای بسته بندی بطریهای شیشه ای 15 و 18 و 30 میلی لیتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد . بیشتر...
برچسبها : کپ, درب, درب رینگی, کپ 18 پلاستیکی پلمپ دار, درپوش قطره چکان 18


کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 1

کپ و دراپراین درپوش ها در سایز 18 میلیمتر به همراه دراپر (قطره چکان پلاستیکی) تولید میگردد. این درپوشها برای بسته بندی بطریهای شیشه ای 15 و 18 و 30 میلی لیتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد . بیشتر...
برچسبها : کپ و دراپر, درب و قطره, کپ 18 پلاستیکی پلمپ دار, درپوش و قطره چکان 18


کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 1 چایلد لاک قفل کودک

کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 1 چایلد لاک قفل کودکاین درپوش ها به صورت قفل کودک یا چایلد لاک در سایز 18 میلیمتر به همراه دراپر (قطره چکان پلاستیکی) تولید میگردد از این کپ و دراپر های چایلد پروف برای بسته بندی بطریهای شیشه ای قطره چکان 15 و 18 و 30 میلی لیتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد بیشتر...
برچسبها : کپ و دراپر قفل کودک, کپ و دراپر چایلد پروف, کپ و دراپر چایلد لاک, درب و قطره, کپ 18, درپوش و قطره چکان 18, چایلد لاک, چایلد پروف,


کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 2

کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 2این درپوش ها در سایز 18 میلیمتر به همراه دراپر (قطره چکان پلاستیکی) با بهتیرین مواد اولیه تولید میگردد. این درپوشها برای بسته بندی بطریهای شیشه ای 15 و 18 و ... میلی لیتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد . بیشتر...
برچسبها : کپ و دراپر, درب و قطره, کپ 18, درپوش و قطره چکان 18


کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 2 چایلد لاک پلمپدار

کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 2 چایلد لاک پلمپ دارشرکت سینا کالای شمس تنها تولید کننده کپ و دراپر چایلدلاک قطره چکان در ایران میباشد . از آنجاییکه تولید این درپوشها نیازمند تکنولوژی بالایی میباشد تنها چند شرکت در دنیا این محصول را تولید مینمایند. بیشتر ...
برچسبها : کپ و دراپر قفل کودک، درب و قطره قفل کودک، قفل کودک، قفل بچه، کپ و دراپر چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چایلد لاک، چایلد پروف، کپ و دراپر قفل بچه،


کپ استاپری 18 میلیمتر ساده گازبند قطره چکان

کپ استاپری 18 میلیمتر ساده گازبند قطره چکاناین درپوشها در سایز 18 میلیمتر به همراه استاپر گازبند مناسب جهت داروهای فرار با بهتیرین مواد اولیه تولید میگردد. این درپوشها برای بسته بندی بطریهای شیشه ای 15 و 18 و ... میلی لیتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد . بیشتر...
برچسبها : کپ و استاپر, درب و استاپر, کپ 18, گازبند , درپوش و استاپر 18


کپ استاپری 18 میلیمتر گازبند چایلد لاک قطره چکان

کپ استاپری 18 میلیمتر گازبند چایلد لاک قطره چکانشرکت سینا کالای شمس تولید کننده کپ استاپری گازبند بطری قطره چکان در ایران میباشد . از آنجاییکه تولید این درپوشها نیازمند تکنولوژی بالایی میباشد تنها چند شرکت در دنیا این محصول را تولید مینمایند. بیشتر... برچسبها : کپ و استاپر قفل کودک، درب و استاپر گازبند قفل کودک، قفل کودک، قفل بچه، کپ و استاپر چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چایلد لاک، چایلد پروف، کپ و استاپر قفل بچه،