درپوش های قفل کودک سایز 18 و 25 و 28 و 32 میلیمتر

شرکت سینا کالای شمس انواع کپ انواع درپوشهای 28 میلیمتر بطریهای پت و شیشه و انواع درب های ساده و چاید لاک ( فقل کودک ) و پلمپدار و بدون پلمپ را تولید مینماید . این درپوشها جهت بسته بندی انواع دارو و اسانسهای گیاهی و شیمیایی و غیره استفاده میگردد

کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 1 چایلد لاک قفل کودک

کپ و دراپر چایلد لاکاین درپوشها در سایز 18 میلیمتر به همراه دراپر (قطره چکان پلاستیکی) تولید میگردد. این درپوشها برای بسته بندی بطریهای شیشه ای 15 و 18 و 30 میلی لیتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد . بیشتر...
برچسبها : کپ و دراپر قفل کودک, درب و قطره, کپ 18, درپوش و قطره چکان 18, چایلد لاک, چایلد پروف,

کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 2 چاید لاک پلمپدار

کپ و دراپر 18 میلیمتر تیپ 2 چاید لاک پلمپدارشرکت سینا کالای شمس تنها تولید کننده کپ و دراپر چایدلاک قطره چکان در ایران میباشد . از آنجاییکه تولید این درپوشها نیازمند تکنولوژی بالایی میباشد تنها چند شرکت در دنیا این محصول را تولید مینمایند. بیشتر ...
برچسبها : کپ و دراپر فقل کودک، درب و قطره فقل کودک، فقل کودک، فقل بچه، کپ و دراپر چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چاید لاک، چاید پروف، کپ و دراپر فقل بچه،

کپ استاپری 18 میلیمتر گازبند چایلد لاک قطره چکان

کپ استاپری 18 میلیمتر گازبند چایلد لاک قطره چکانشرکت سینا کالای شمس تنها تولید کننده کپ استاپری گازبند بطری قطره چکان در ایران میباشد . از آنجاییکه تولید این درپوشها نیازمند تکنولوژی بالایی میباشد تنها چند شرکت در دنیا این محصول را تولید مینمایند. بیشتر... برچسبها : کپ و استاپر فقل کودک، درب و استاپر گازبند فقل کودک، فقل کودک، فقل بچه، کپ و استاپر چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چاید لاک، چاید پروف، کپ و استاپر فقل بچه،

کپ 25 میلیمتر قفل کودک پلمپ دار بطری شیشه

کپ 25 میلیمتر قفل کودک پلمپ دار بطری شیشهاین درپوشها جهت بسته بندی بطریهای شیشه ای دارو و عرقیجات گیاهی و آبلیمو و مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی و موارد مشابه استفاده میگردد.این درپوشها همراه واشر فومی یا استاپر یا واشر فویل سیل قابل تولید میباشد از ویژگیهای این درپوش میتوان به سهولت در بسته شدن , آب بندی خوب و مقاومت در برابر ترکیدگی اشاره کرد.بیشتر...
برچسبها : درب شیشه, درب 25 شیشه, کپ پلمپدار شیشه, درب آببند شیشه, درب استاپردار, درپوش پلمپدار استاپرداری, درب 25 فویل سیل, استاپر 25, واشر فومی, فویل سیل, درپوش 25 با واشر فومی,

درپوش 28 پت فقل کودک با واشر فومی یا فویل سیل

درپوش 28 پت فقل کودک با واشر فومی یا فویل سیلاین درپوشها باکیفیت ترین نوع درپوش جهت بسته بندی بطریهای پت حاوی دارو , مواد فرار یا شیمیایی میباشد . این درپوشها همراه واشر فومی یا استاپر یا واشر فویل سیل قابل تولید میباشد. بیشتر...
برچسبها : کپ 28 فقل کودک، درب واشری فقل کودک، فقل کودک، فقل بچه، کپ چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چاید لاک، چاید پروف، کپ فقل بچه، کپ متادون، درب شربت تریاک، متادون،

درپوش شیشه 28 قفل کودک پلمپدار با روانریز یا واشر فومی یا فویل سیل

درپوش شیشه 28 قفل کودک پلمپدار با روانریز یا واشر فومی یا فویل سیلاین درپوشها باکیفیت ترین نوع درپوش جهت بسته بندی بطریهای شیشه ای و پت حاوی دارو , مواد فرار یا شیمیایی میباشد . این درپوشها همراه واشر فومی یا استاپر یا واشر فویل سیل قابل تولید میباشد. بیشتر...
برچسبها : کپ 28 فقل کودک، درب واشری فقل کودک، فقل کودک، فقل بچه، کپ چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چاید لاک، چاید پروف، کپ فقل بچه، کپ متادون، درب شربت تریاک، متادون،

درپوش 32 میلیمتر چایلدلاک بطری و قوطی قرص

درپوش 32 میلیمتر چایدلاک بطری و قوطی قرصاین درپوشها جهت بسته بندی بطریها و قوطیهای قرص با دهنه 32 میلیمتر استفاده میگردد.  این کپها در دو نوع ساده و چاید لاک یا قفل کودک به همراه یک واشر فویل سیل تولید میگردد. بیشتر...
برچسبها : کپ 32 فقل کودک، درب واشری فقل کودک، فقل کودک، فقل بچه، کپ چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چاید لاک، چاید پروف، کپ فقل بچه، کپ 32، درب قوطی قرص، قوطی قرص،