قوطی قرص فلاکن 75 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

این قوطیهای قرص با دهنه 32 میلیمتر با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . این شرکت دو نوع درپوش ساده و چایلد پروف (چایلد لاک) با واشر فویل سیل یا فومی نیز به همراه این قوطیها تولید مینماید.

قوطی قرص فلاکن 75 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک) قوطی قرص فلاکن 75 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک) درپوش 32 میلیمتر ساده با فویل سیل القایی  درب چایلدلاک 32 قوطی قرص با فویل سیل القایی