قوطی قرص فلاکن 50 سی سی با درب ساده و چایلدلاک (چایلد پروف)

این قوطی های قرص با دهنه 32 میلیمتر با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . این شرکت دو نوع درپوش ساده و چایلد لاک با واشر فویل سیل یا فومی نیز به همراه این قوطیها تولید مینماید.

قوطی قرص فلاکن 50 سی سی با درب ساده و چایلدلاک قوطی قرص فلاکن 50 سی سی با درب ساده و چایلدلاک درپوش 32 میلیمتر ساده با فویل سیل القایی  درب چایلدلاک 32 قوطی قرص با فویل سیل القایی