تماس با شرکت سینا کالای شمس

کارخانه: تهران-شهرک صنعتی شمس آباد-گل آذین 2-پلاک 27
تلفن: 3-56235980
فکس: 56235984
کد پستی :1834176719
Email: info@sinakala.com
whatsapp: 00989194251549
کانال تلگرام :t.me/sinakalaco

مدیر عامل: مهندس امیر حدادی
رئیس هیئت مدیره : مهندس علیرضا حدادی