تماس با شرکت سینا کالای شمس

کارخانه: تهران-شهرک صنعتی شمس آباد-گل آذین 2-پلاک 27
تلفن: 56230398
تلفکس: 56230388
Email: info@sinakala.com
کد پستی :1834176719

مدیر عامل: مهندس امیر حدادی
Email: amir@sinakala.com

رئیس هیئت مدیره و مدیر فروش : مهندس علیرضا حدادی
Email: alireza@sinakala.com