درپوش 28 میلیمتر پلمپدار گازبند بطری شیشه

این درپوشها با واشر فومی یا استاپر پلی اتیلنی یا فویل سیل القایی جهت استفاده بر روی بطریهای شیشه 60 سی سی الی 250 سی سی تولید شده است.
از خواص و ویژگیهای این درپوشها میتوان به مقاومت بالا در برابر ترکیدگی، آب بندی و گازبندی عالی پایداری خواص شیمیایی و فیزیکی جهت استفاده در صنایع دارویی، غذایی و شیمیایی اشاره کرد.
کپ و درپوش 28 میلیمتر پلمپدار با واشر فومی گازبند بطری شیشه کپ و درپوش 28 میلیمتر پلمپدار با استاپر گازبند بطری شیشه کپ و درپوش 28 میلیمتر پلمپدار با استاپر گازبند بطری شیشه