بطری پلی اتیلنی چهارگوش 250 سی سی هرمی

این بطری های 250 سی سی با دهنه 25 میلیمتر استاندارد به همراه انواع مختلف درپوش 25 ساده و کپ 25 میلیمتر قفل کودک و پلمپ دار جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد .
این بطریها اغلب جهت بسته بندی محصولاتی از قبیل بتادین یا پوویدون آیداین کالامین لیندان الکل استون و مایعات مشابه استفاده میگردد

بطری پلی اتیلنی چهارگوش 250 سی سی هرمی بطری پلی اتیلنی چهارگوش 250 سی سی هرمی بطری چهارگوش 250 سی سی هرمی با درپوش ساده و قفل کودک پلمپدار استاپری