بطری پلی اتیلنی چهارگوش 250 سی سی هرمی

این بطری های 250 سی سی با دهنه 25 میلیمتر استاندارد به همراه انواع مختلف درپوش 25 ساده و کپ 25 میلیمتر قفل کودک و پلمپ دار و انواع پمپ اسپری غلیظ پاش و رقیق پاش جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد .
این بطریها اغلب جهت بسته بندی محصولاتی از قبیل بتادین یا پوویدون آیداین کالامین لیندان الکل استون و مایعات مشابه استفاده میگردد

بطری پلی اتیلنی چهارگوش 250 سی سی هرمی طرح بتادین بطری پلی اتیلنی چهارگوش 250 سی سی هرمی طرح بتادین بطری چهارگوش 250 سی سی هرمی با درپوش ساده و قفل کودک پلمپدار استاپری بطری پلی اتیلنی چهارگوش 250 سی سی هرمی طرح بتادین