بطری پلی اتیلنی 60 سی سی چهارگوش

این بطریهای 60 سی سی با دهنه 20 میلیمتر استاندارد جهت انواع پمپ اسپری و محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد .
این بطریها اغلب جهت بسته بندی محصولاتی از قبیل بتادین یا پوویدون آیداین کالامین لیندان الکل استون و مایعات مشابه استفاده میگردد

بطری 60 سی سی چهارگوش بتادین پوویدون آیداین کالامین لیندان الکل استون 60 cc 4 sided PE Bottle for betadine povidone iodine calamine lindane بطری 60 سی سی چهارگوشبطری 60 سی سی چهارگوش بتادین پوویدون آیداین کالامین لیندان الکل استون 60 cc 4 sided PE Bottle for betadine povidone iodine calamine lindane

بطری 60 سی سی چهارگوش