پیمانه دارو

شرکت سینا کالای شمس انواع پیمانه جهت انواع درپوش های 28 میلیمتر پلاستیکی و آلومینیومی بطریهای پت و شیشه را تولید مینماید . این پیمانه ها به صورت مدرج چاپی و یا برجسته تولید میگردد

پیمانه بزرگ دهنه 28 دارو

پیمانه دارواز این پیمانه ها جهت توزین دقیق دارو یا مواد شیمیایی استفاده میگردد . این شرکت از توانایی تولید این پیمانه ها با کیفیت و کمیت بالا به همراه چاپ لوگوی شرکت مصرف کننده برخوردار میباشد. بیشتر...
برچسبها : ماژور کاپ, پیمانه مدرج, پیمانه دهانشوته, دهانشویه مدرج


پیمانه مدرج کپ پلاستیکی دهنه 28 دارو

پیمانه مدرج کپ پلاستیکی دهنه 28 دارواز این پیمانه برای کپ پلاستیکی سایز 28 میلیمتر یا کپ آلومینیوم سایز 31 میلیمتر و با حجم 20 سی سی جهت توزین دقیق دارو یا مواد شیمیایی استفاده میگردد . بیشتر...
برچسبها : ماژور کاپ, پیمانه کپ 28 پلاستیکی مدرج, پیمانه دارو, پیمانه 20 سی سی دارو, پیمانه 15 سی سی دارو, پیمانه شربت مدرج


پیمانه مدرج کپ آلومینیومی دهنه 28 دارو

پیمانه مدرج کپ آلومینیومی دهنه 28 دارواز این پیمانه برای کپ آلومینیومی سایز 28 میلیمتر و با حجم 20 سی سی جهت توزین دقیق دارو یا مواد شیمیایی استفاده میگردد. بیشتر...
برچسبها : ماژور کاپ, پیمانه کپ 28 آلومینیومی مدرج, پیمانه دارو, پیمانه 20 سی سی دارو, پیمانه 15 سی سی دارو, پیمانه شربت مدرج