اپلیکاتور های کرم ، ژل ، قرص ، شیاف واژینال و رکتال

این شرکت انواع اپلیکاتورهای پلاستیکی از جمله اپلیکاتور کرم و ژل و قرص و شیاف واژینال و اپلیکاتور کرم رکتال و سایر انواع اپلیکاتور را تولید مینماید و از توانایی بالایی در زمینه طراحی و ساخت اپلیکاتورهای گوناگون برخوردار میباشد

اپلیکاتور کرم و ژل واژینال

 این اپلیکاتورها جهت انتقال کرم یا ژل واژینال به داخل رحم استفاده میگردد .شرکت سینا کالای شمس با توان تولید روزانه یکصد هزار عدد اپلیکاتور کرم بزرگترین تولید کننده این محصول در کشور محسوب میگردد. از خواص و ویژگیهای این اپلیکاتورها میتوان به ابعاد دقییق و متناسب با دهانه تیوب کرم و نیز میزان تخلیه دوز دقیق دارو (پنج گرم) اشاره نمود بیشتر...

اپلیکاتور کرم و ژل واژینال
برچسبها : اپلیکاتور کرم واژینال تکی و یکبار مصرف، اپلیکاتور کرم واژینال ، کرم واژینال، اپلیکاتور ژل واژینال، ژل واژینال، اپلیکاتور کرم واژینال داروخانه، اپلیکاتور کرم واژینال بسته یکبار مصرف، اپلیکاتور کرم واژینال هفت عددی، اپلیکاتور کرم واژینال شش عددی، اپلیکاتور کرم واژینال بسته هفت عددی، بسته هفت عددی، اپلیکاتور،


اپلیکاتور قرص واژینال

 این اپلیکاتورها جهت انتقال قرص واژینال به داخل رحم استفاده میگردد .شرکت سینا کالای شمس با توان تولید روزانه یکصد هزار عدد اپلیکاتور قرص واژینال بزرگترین تولید کننده این محصول در کشور محسوب میگردد. از خواص و ویژگیهای این اپلیکاتورها میتوان به ابعاد دقییق و متناسب با دهانه تیوب کرم و نیز میزان تخلیه دوز دقیق دارو (پنج گرم) اشاره نمود بیشتر...
اپلیکاتور قرص واژینال
برچسبها : اپلیکاتور قرص واژینال تکی و یکبار مصرف، اپلیکاتور قرص واژینال ، قرص واژینال، اپلیکاتور قرص واژینال داروخانه، اپلیکاتور قرص واژینال بسته یکبار مصرف، اپلیکاتور قرص واژینال هفت عددی، اپلیکاتور قرص واژینال شش عددی، اپلیکاتور کرم واژینال بسته هفت عددی، بسته هفت عددی، اپلیکاتور،


اپلیکاتور شیاف واژینال

این اپلیکاتورها جهت انتقال شیافهای واژینال که بادامی شکل میباشند به داخل رحم استفاده میگردد. بیشتر...
اپلیکاتور شیاف واژینال
برچسبها : اپلیکاتور شیاف واژینال , اپلیکاتور شیاف واژینال یکبار مصرف ، اپلیکاتور شیاف ، شیاف واژینال , شیاف, اپلیکاتور,


اپلیکاتور کرم رکتال یا نازل رکتال

اپلیکاتور کرم رکتال جهت انتقال دارو (به صورت کرم) به داخل راست روده استفاده میگردد. جهت کارایی بهتر برای تخلیه کرم 7 سوراخ بر روی بدنه این اپلیکاتورها تعبیه شده است. بیشتر...
اپلیکاتور کرم رکتال یا نازل رکتال سرنگی
برچسبها : اپلیکاتور رکتال، نازل رکتال، کرم رکتال، سرنگ رکتال، رکتال سرنگ، اپلیکاتور کرم آنتی هموروئید، اپلیکاتور کرم رکتال، اپلیکاتور کرم رکتال سرنگی، نازل رکتال سرنگی، اپلیکاتور کرم آنتی هموروئید سرنگی، اپلیکاتور کرم آنتی هموروئید یکبارمصرف، اپلیکاتور آنتی هموروئید،